Hotărâri 2021

NumărDatăReferințe
1318.02.2021aprobare situații financiare la data de 31.12.2020
1218.02.2021aprobare stat de funcții Spitalul Orășenesc Segarcea
1118.02.2021încetare contract de concesiune nr. 34/24.12.2004
1018.02.2021desemnare membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Segarcea
918.02.2021revocarea HCL 95 /2020, încetare aplicabilitate HCL 79/2020,  constituire comisii de specialitate [Anexa 1] [Anexa 2]
827.01.2021aprobarea planului de lucrări de interes local [Anexa 1]
727.01.2021alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 30010 și 30008
627.01.2021încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Stoian George-Valentin
527.01.2021aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021
427.01.2021modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 113/31.10.2018
306.01.2021aprobarea schimbării temporară a destinației spațiului existent în cadrul Casei de Cultură a Orașului Segarcea
206.01.2021aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020
106.01.2021acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2020, în sumă  de 63.852,32 lei