Primaria Orasului Segarcea
Site map | Prima pagina | Contact  
 » Primar
 » Viceprimar
 » Secretar general
 » Legislatie locala
 » Organigrama
 » Declar avere/inter.
 » Achizitii
 » Registrul agricol
 » Informatii publice
 » Buget
 » Concursuri
 » Titluri Executorii
 » Legea 52
 » Legea 544
 » Programe si strategii
 » Componenta
 » Comisii specialitate
 » Atributii
 » Regulamente
 » Hotarari
 » Taxe si Impozite Online
 » Program de audiente
 » Program de lucru
 » Acte necesare
 » SPCLEP Segarcea
 » Taxe si impozite
 » Structura populatiei
 » Stiri / Comunicate
 » Sumar Proiecte

Tutunaru Nicolae - Primar


Curriculum Vitae

Date personale
Nume: Tutunaru
Prenume: Nicolae
Data si locul nasterii: 08.11.1976, Segarcea
Starea civila: casatorit
Studii
1983-1991 Scoala Generala nr. 2 Segarcea
1991-1995 Liceul Teoretic Horia Vintila
1996-2000 Facultatea de Drept Nicolae Titulescu
Activitatea profesionala
 • 2004-2006 reprezentant vanzari la SC Trade Land Spedition SRL Craiova
 • 2007-2008 consilier juridic la SC Tunicom Expert SRL
 • 2008 - 2016 - viceprimar la Primaria Segarcea
 • 2016 - prezent - Primar Orasul Segarcea


Atributii
 1. Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda spijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
 2. Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
 3. Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari in conditiile legii;
 4. Prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economica si sociala a comunei, a orasului in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
 5. Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le dispune spre aprobare consiliului local;
 6. Exercita functia de ordonator principal de credite;
 7. Verifica din oficiu sau la cerere incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
 8. Ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor si epizootiilor impreuna cu organele specializate ale statului;
 9. Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor si unitatilor de protectie civila care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
 10. Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 11. Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
 12. Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
 13. Conduce serviciile publice locale, asigura funtionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
 14. Indeplineste functia de ofiter de stare civila;
 15. Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 16. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative si insarcinarile date de consiliul local.

 » Istoric
 » Personalitati
 » Cultura/Invatamant
 » Biblioteca Oraseneasca
 » Cetateni de onoare
 » Primari ai orasului
 » Galerie Foto
 » Transport
 » Turism
 » Urbanism
 » Vrei sa fii voluntar?
 » Fisa Serviciu Voluntar
 » Ghid Prevenire Incendii
 » Regulament
 » Harta orasului
 » Catalog institutii
 » Mersul trenurilor

Hits: 1436

SITUATIE CORONAVIRUS
Persoane infectate: 0
Persoane izolate: 66

ANUNTURI
- Anunt 65 ani
- Anunt SPCLEP
- Anunt important

Hotarari ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
- 5 / 16.03.2020
- 4 / 13.03.2020
- 11.03.2020
- 27.02.2020

Ultima actualizare:
18.09.2020