Primaria Orasului Segarcea
Site map | Prima pagina | Contact  
 » Primar
 » Viceprimar
 » Secretar general
 » Legislatie locala
 » Organigrama
 » Declar avere/inter.
 » Achizitii
 » Registrul agricol
 » Informatii publice
 » Buget
 » Concursuri
 » Titluri Executorii
 » Legea 52
 » Legea 544
 » Programe si strategii
 » Componenta
 » Comisii specialitate
 » Atributii
 » Regulamente
 » Hotarari
 » Taxe si Impozite Online
 » Program de audiente
 » Program de lucru
 » Acte necesare
 » SPCLEP Segarcea
 » Taxe si impozite
 » Structura populatiei
 » Stiri / Comunicate
 » Sumar Proiecte

Ispas Georgeta-Marcela - Secretar general


Curriculum Vitae

Date personale
Nume: Ispas
Prenume: Georgeta Marcela
Data si locul nasterii: 02.01.1979, Bailesti
Starea civila: casatorita
Telefon
Fax: 0251 - 210.795
Servici: 0251 - 210.750
Studii
Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", Craiova.
Activitatea profesionala
 • 2004 - 2014 Avocat - Baroul Dolj;
 • 2014 - 2019 Consilier juridic Primaria Segarcea;
 • 2019 - prezent Secretar general al orasului Segarcea.
Limbi starine
 • Limba engleza - bine
 • Limba franceza - bine


Atributii
 1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
 2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;
 3. Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
 4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
 5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
 6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
 7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
 8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;
 9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;
 11. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;
 12. Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 13. Numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
 14. Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
 15. Asigura intocmirea procesului verbal si pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal al sedintei anterioare;
 16. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta , legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 17. Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilieri care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin.1 din Legea 215/2001;
 18. Prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 19. Contrasemneaza in conditiile legii hotararile consiliului local pe care le considera legale;
 20. Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
 21. Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;
 22. Indeplineste si alte atributii incredintate de consiliul local, de primar, in temeiul legii.

 » Istoric
 » Personalitati
 » Cultura/Invatamant
 » Biblioteca Oraseneasca
 » Cetateni de onoare
 » Primari ai orasului
 » Galerie Foto
 » Transport
 » Turism
 » Urbanism
 » Vrei sa fii voluntar?
 » Fisa Serviciu Voluntar
 » Ghid Prevenire Incendii
 » Regulament
 » Harta orasului
 » Catalog institutii
 » Mersul trenurilor

Hits: 3362

SITUATIE CORONAVIRUS
Persoane infectate: 0
Persoane izolate: 66

ANUNTURI
- Anunt 65 ani
- Anunt SPCLEP
- Anunt important

Hotarari ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
- 5 / 16.03.2020
- 4 / 13.03.2020
- 11.03.2020
- 27.02.2020

Ultima actualizare:
18.09.2020