Primaria Orasului Segarcea
Site map | Prima pagina | Contact  
 » Primar
 » Viceprimar
 » Secretar general
 » Legislatie locala
 » Organigrama
 » Declar avere/inter.
 » Achizitii
 » Registrul agricol
 » Informatii publice
 » Buget
 » Concursuri
 » Titluri Executorii
 » Legea 52
 » Legea 544
 » Programe si strategii
 » Componenta
 » Comisii specialitate
 » Atributii
 » Regulamente
 » Hotarari
 » Taxe si Impozite Online
 » Program de audiente
 » Program de lucru
 » Acte necesare
 » SPCLEP Segarcea
 » Taxe si impozite
 » Structura populatiei
 » Stiri / Comunicate
 » Sumar Proiecte

Acte necesare Primaria Segarcea


Acte necesare obtinerii certificatului de confirmare a depunerii documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare emiterii autorizatiei in baza Legii nr.507/2002
 1. Cerere - tip, completata potrivit formularului care constituie anexa nr.2 la prezentele Norme metodologice, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii asociatiei;
 2. Cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al tuturor membrilor asociatiei familiale, in original;
 3. Copii legalizate de pe actele de identitate ale persoanei solicitante sau, dupa caz, ale tuturor membrilor asociatiei familiale;
 4. Certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respective a membrilor asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
 5. Copii legalizate de pe documentele care atesta calificarea professionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, in conditiile art.8 si art. 9 din lege si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organelle competente, potrivit legii;
 6. Actul de proprietate sau declaratie notariala pentru stabilire sediu.

Acte necesare pentru emiterea autorizatiei in baza Legii nr.507/2002
 1. Cererea - tip, completata potrivit anexei 4, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii acestei asociatii;
 2. Certificatul eliberat de Primarie;
 3. Copii legalizate de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/ membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/ spatiilor autorizate conform obiectului de activitate, in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;
 4. Copii legalizate de pe autorizatia speciala emisa de organele competente potrivit legii pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala;
 5. Dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr.3;
 6. Dovada rezervarii denumirii la Registrul Comertului;
 7. Acordurile si avizele solicitate prin certificat.
Acte necesare pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei societati
 1. Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri, pe terenuri, taxa mijloc transport, taxa firma, taxa reclama si publicitate;
 2. Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala;
 3. Copie dupa contractul de vanzare-cumparare;
 4. Copie dupa factura fiscala.
Acte necesare eliberarii certificatelor de nastere duplicate (pierdere, preschimbare)
 1. Cerere tip;
 2. Buletin sau carte de identitate;
 3. Timbru fiscal de 2000 lei.
Acte necesare pentru inregistrarea unui nou nascut
 1. Certificat medical constatator al nou nascutului viu;
 2. Buletinele parintilor;
 3. Certificatul de casatorie;
 4. Certificatele de nastere ale parintilor (in cazul in care parintii nu sunt casatoriti).
Acte necesare inregistrarii decesului
 1. Certificat medical constator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital;
 2. Buletinul sau cartea de identitate a decedatului;
 3. Certificatul de nastere al decedatului;
 4. Certificatul de casatorie al decedatului;
 5. Livretul militar al decedatului (pentru barbatii pana in 45 ani);
 6. Daca declararea decesului nu se face in cel mult a treia zi de la deces, se aduce de la Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean dovada de inregistrare a decesului.
Acte necesare pentru inregistrarea unei casatorii
 1. Certificate prenuptiale de la medicul de familie;
 2. Buletinele sau cartile de identitate;
 3. Certificatele de nastere;
 4. Sentinta de divort definitiva sau certificatul de deces al fostului sot (fostei sotii), in cazul in care persoana respectiva este la a doua casatorie;
 5. Taxa - 250000 lei.
Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

A) Din oficiu se elibereaza la casatorie fara alte acte suplimentare.
B) La cerere
 1. Buletinele sau cartile de identitate;
 2. Certificatul de casatorie;
 3. Certificatele de nastere ale copiilor sub 18 ani.
Acte necesare pentru eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale

A) Din oficiu se elibereaza cu ocazia declararii unui deces in urma depunerii unei declaratii de avere.
B) La cerere
 1. Buletinul sau cartea de identitate a mostenitorului, care se va prezenta personal.
 2. Certificatul de deces.
 3. Cerere - declaratie.
 4. Taxa succesiune - 200000 lei.
Acte necesare pentru scutirea de taxe si impozite a veteranilor de razboi ai a vaduvelor veteranilor de razboi (care nu s-au recasatorit)
 1. legitimatie de veteran de razboi vizata pe anul in curs;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. cerere;
 4. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare scutirea de taxe si impozite a persoanelor invalide, cu gradul de invaliditate I si II
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 4. copie dupa decizia asupra capacitatii munca.
Acte necesare pentru inscrierea mijloacelor de transport in evidentele fiscale
 1. copie dupa cartea de identitate;
 2. copie dupa fisa de inmatriculare;
 3. contractul de vinzare-cumparare sau factura (original);
 4. copie dupa bulletin sau cartea de identitate;
 5. cerere.
Acte necesare pentru inscrierea unui imobil, teren in evidentele fiscale
 1. declaratie de impunere;
 2. cerere;
 3. copie dupa actul de proprietate, contractul de vanzare-cumparare.
Acte necesare acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate sau act notarial;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 4. copie dupa certificatul de deces (in cazul mostenitorilor).
Acte necesare pentru acordarea sprijinului direct (prima) producatorilor agricoli
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru defrisarea viei
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru plantare vie
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverinta posesie teren agricol;
 4. certficat fiscal;
 5. adeverinta AJOFM;
 6. adeverinta salariu;
 7. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor;
 8. cupon somaj;
 9. adeverinta de elev;
 10. cupon de pensie;
 11. copie dupa certificatul de casatorie.
Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverinta posesie teren agricol;
 4. certificat fiscal;
 5. adeverinta salariu;
 6. copie dupa livretul de familie;
 7. cupon somaj;
 8. cupon de pensie;
 9. adeverinta de elev;
 10. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.
Acte necesare pentru obtinerea alocatiei monoparentale
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. copie dupa livretul de familie;
 4. adeverinta de elev;
 5. copie dupa livretul de familie;
 6. adeverinta posesie teren agricol;
 7. certificat fiscal;
 8. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.


 » Istoric
 » Personalitati
 » Cultura/Invatamant
 » Biblioteca Oraseneasca
 » Cetateni de onoare
 » Primari ai orasului
 » Galerie Foto
 » Transport
 » Turism
 » Urbanism
 » Vrei sa fii voluntar?
 » Fisa Serviciu Voluntar
 » Ghid Prevenire Incendii
 » Regulament
 » Harta orasului
 » Catalog institutii
 » Mersul trenurilor

Hits: 3404

SITUATIE CORONAVIRUS
Persoane infectate: 0
Persoane izolate: 66

ANUNTURI
- Anunt 65 ani
- Anunt SPCLEP
- Anunt important

Hotarari ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
- 5 / 16.03.2020
- 4 / 13.03.2020
- 11.03.2020
- 27.02.2020

Ultima actualizare:
18.09.2020