Primaria Orasului Segarcea
Site map | Prima pagina | Contact  
 » Primar
 » Viceprimar
 » Secretar general
 » Legislatie locala
 » Organigrama
 » Declar avere/inter.
 » Achizitii
 » Registrul agricol
 » Informatii publice
 » Buget
 » Concursuri
 » Titluri Executorii
 » Legea 52
 » Legea 544
 » Programe si strategii
 » Componenta
 » Comisii specialitate
 » Atributii
 » Regulamente
 » Hotarari
 » Taxe si Impozite Online
 » Program de audiente
 » Program de lucru
 » Acte necesare
 » SPCLEP Segarcea
 » Taxe si impozite
 » Structura populatiei
 » Stiri / Comunicate
 » Sumar Proiecte

SPCLEP Segarcea
Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Minorul sa fie însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala ori de persoana careia i-a fost încredintat în plasament.
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. certificatul de nastere, original si copie;
 3. actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, original si copie;
 4. documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 5. certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, de incredintare a minorului unuia dintre parinti, in cazul in care parintii sunt divortati, original și copie;
 6. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei)
In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de catre parintele la care minorul are domiciliul in conditiile legii.
Pentru minorul care desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.


Documente necesare pentru eliberarea primului act de identitate in situatia in care este solicitata dupa implinirea varstei de 18 ani
 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata de solicitant;
 2. certificatul de nastere, original si copie;
 3. solicitantul sa fie insotit de unul dintre parinti ori de o terta persoana, pentru a da o declaratie despre identitatea acestuia;
 4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 5. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea actelor de identitate sau preschimbarea buletinelor de identitate
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate detinut anterior;
 3. certificatul de nastere, original si copie;
 4. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 5. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 6. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie - daca este cazul;
 7. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 9. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate(7 lei);Documente necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate, in cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate detinut anterior;
 3. cartea de alegator(daca este cazul);
 4. certificatul de nastere, original si copie;
 5. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 6. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 7. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 8. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 10. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate(7 lei);
 11. hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.Documente necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate, in cazul schimbarii adresei de domiciliu
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate detinut anterior;
 3. cartea de alegator (daca este cazul);
 4. certificatul de nastere, original si copie;
 5. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 6. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 7. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 8. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie:
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 10. declaratie de primire în spatiu din partea proprietarului, daca este cazul;
 11. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei);Documente necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate in cazul furtului, pierderii, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate, in cazul deteriorarii;
 3. cartea de alegator (daca este cazul);
 4. certificatul de nastere, original si copie;
 5. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 6. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 7. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 8. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 10. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei)
 11. dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
 12. un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta - original si copie.

Documente necesare pentru eliberarea unei noi carti de identitate provizorii pentru cetatenii care nu pot face dovada numelui, prenumelui, starii civile, cetateniei romane,a adresei de domiciliu
 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (1 leu);
 3. dupa caz:
  • certificatul de nastere, original si copie;
  • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
  • hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  • dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
  • un document emis de institutii sau autoritati publice - cartea de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta - original si copie.Stabilirea resedintei

  Pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilire resedintei, persoana interesata prezinta urmatoarele documente:
 1. cererea pentru inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
 2. actul de identitate in care urmeaza a se inscrie mentiunea de stabilire a resedintei;
 3. documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 4. declaratie de primire în spatiu din partea gazduitorului, daca este cazul;Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate pe baza de procura

In situatia in care solicitantul actului de identitate se afla temporar in strainatate, depunerea cererii sau, dupa caz, înmânarea actului de identitate se poate face si pe baza de procura speciala obtinuta de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
In cuprinsul procurii speciale trebuie sa se regaseasca, in mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberata, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate si/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului,etc.
Procura trebuie sa aiba aplicata fotografia(marimea Ÿ cm cu banda alba de 7 mm) solicitantului si sa fie certificata cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.
La procura se ataseaza o fotografie, stampilata pe verso, identica cu cea care a fost aplicata pe procura.Nerespectarea Obligatiilor Cetatenilor constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 25 lei la 50 lei:
- deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate.
- netrimiterea de catre persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, în 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
- nepredarea de catre persoana care a declarat actul de identitate pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.


b) cu amenda de la 40 lei la 80 lei:
- nesolicitarea eliberarii actului de identitate,de catre minorul care a împlinit vârsta de 14 ani în termen de 15 zile , la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor;
- modificarea, adaugirea sau alte mentiuni, altele decât cele prevazute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.
- nesolicitarea unei noi carti de identitate în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile urmatoare:
a) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;
b) in cazul schimbarii domiciliului;
c) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
d) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
e) in cazul deteriorarii actului de identitate;
f) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
g) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea;
h) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) in cazul schimbarii sexului;
j) in cazul anularii;

- nesolicitarea unei noi carti de identitate, cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate.
- nesolicitarea înscrierii mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate a persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara.


c) cu amenda de la 75 lei la 150 lei:
- Persoana care gazduieste o alta persoana, în mod neîntrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile, si nu anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
Exceptie face persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, in interesul serviciului sau in scop turistic sau persoana internata intr-o unitate sanitara/medicala.
- EDarea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru încredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de catre persoanele neautorizate.


Constatarea acestor contraventii si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de catre politisti.


Personalului destinat asigurarii relatiilor cu publicul îi revin urmatoarele obligatii pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite cetatenilor :
 • sa dea dovada de disciplina atat in relatiile cu cetatenii, cat si in cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea;
 • sa fie calm, politicos si respectuos pe intreaga perioada de realizare a relatiei cu publicul;
 • sa manifeste o atitudine pozitiva si rabdare in relatia cu cetateanul;
 • sa foloseasca un limbaj adecvat si corect din punct de vedere gramatical;
 • sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la cetatean;
 • sa formuleze raspunsuri legale, complete si corecte si sa se asigure ca acestea sunt intelese de cetatean;
 • sa indrume cetateanul catre serviciul de specialitate in vederea obtinerii de informatii detaliate care depasesc competentele structurii;
 • sa intrerupa activitatea cu publicul numai in situatia folosirii de catre cetatean a unui limbaj trivial, a formularii de amenintari la adresa sa ori a utilizarii de catre cetatean a violentei verbale/fizice. • TERMENE DE SOLUTIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA CARTILOR DE IDENTITATE:

 • termenul de 30 de zile reglementat prin dispozitii legale în vigoare se poate prelungii cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului de evidenta a persoanelor;
 • termenul efectiv de eliberare a cartilor de identitate - 7 zile.
 • posibilitatea reducerii termenului pentru obtinerea cartilor de identitate – situatii/motive care pot justifica o astfel de solicitare.
 • termenul de eliberare a cartilor de identitate provizorii - 3 zile.
 • termenul pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei - 1 zi. • COORDONATELE DE CONTACT ALE S.P.C.L.E.P. SEGARCEA

  S.P.C.L.E.P.SEGARCEA
  Str.Unirii nr.52
  Tel./fax-0251210981
  e-mail: segarcea@cjdolj.ro
  Localitati arondate: Ors. Segarcea si comunele Cerat, Dranic, Giurgita, Lipovu, Valea Stanciului

  Program de lucru cu publicul

  Primiri cereri eliberare acte de identitate
  Luni 900 - 1200
  Marti 900 - 1200
  Miercuri 900 - 1200
  Joi
  Vineri


  Eliberare acte de identitate
  Luni 1300 - 1630
  Marti 1300 - 1630
  Miercuri 1300 - 1830
  Joi 830 - 1630
  Vineri 830 - 1630


   » Istoric
   » Personalitati
   » Cultura/Invatamant
   » Biblioteca Oraseneasca
   » Cetateni de onoare
   » Primari ai orasului
   » Galerie Foto
   » Transport
   » Turism
   » Urbanism
   » Vrei sa fii voluntar?
   » Fisa Serviciu Voluntar
   » Ghid Prevenire Incendii
   » Regulament
   » Harta orasului
   » Catalog institutii
   » Mersul trenurilor

  Hits: 3358

  SITUATIE CORONAVIRUS
  Persoane infectate: 0
  Persoane izolate: 66

  ANUNTURI
  - Anunt 65 ani
  - Anunt SPCLEP
  - Anunt important

  Hotarari ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
  - 5 / 16.03.2020
  - 4 / 13.03.2020
  - 11.03.2020
  - 27.02.2020

  Ultima actualizare:
  18.09.2020