Hotărâri 2020

NumărDatăReferințe
9518.12.2020mentinerea HCL nr. 79/19.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate
9418.12.2020alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Segarcea pentru o perioada de trei luni
9318.12.2020aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Segarcea la data de 18.12.2020 [Anexa 1]
9227.11.2020includerea in domeniul public al U.A.T. Segarcea a străzii „Drumul Foișorului”
9127.11.2020alocarea sumei de 35 000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli al U.A.T. Segarcea pentru achiziționarea și oferirea cadourilor cu prilejul sărbătorilor de iarna copiilor școlari și preșcolari
9027.11.2020aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 5/07.12.2015
8927.11.2020aprobarea propunerii de rețea școlară pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul Orașului Segarcea, județul Dolj
8827.11.2020desemnarea în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Liceului Tehnologic ”HORIA VINTILĂ” Segarcea, pentru anul școlar 2020-2021, a unui  reprezentant al Consiliului Local Segarcea
8727.11.2020desemnarea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea, în anul școlar 2020-2021, a trei reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
8627.11.2020desemnarea  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Segarcea, în anul școlar  2020 – 2021, a doi reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
8527.11.2020aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 [Anexa 1]
8427.11.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Segarcea la data de 27.11.2020
8327.11.2020aprobarea execuției bugetare a UAT Oraș Segarcea la data de 30.09.2020 [Anexa 1]
8019.11.2020alegerea în funcția de viceprimar al Orașului Segarcea pe dl. Bufu Vasile
7919.11.2020constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Segarcea [Anexa 1] [Anexa 2]
7828.10.2020aprobarea dezmembrării imobilului situat în Segarcea ,Tarlaua 171, parcela 1585, cu suprafața de 31706mp
7728.10.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraș Segarcea la data de 28.10.2020 [Anexa 1]
7628.10.2020aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Segarcea în vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-Cov-2
7528.10.2020revocarea Hotărârii nr. 72 adoptata de Consiliul Local Segarcea în ședința „de îndată’’ din data de 13.10.2020
7427.10.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Segarcea la data de 27.10.2020
7327.10.2020aprobarea dezmembrării imobilului situat în Segarcea, Tarlaua 171, Parcela 1585, cu suprafața de 31706 mp
7223.10.2020aprobarea proiectului ”consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Segarcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”
7123.10.2020aprobarea proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A ELEVILOR DIN ORAȘUL SEGARCEA CU ECHIPAMENTE MOBILE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE ” și a cheltuielilor legate de proiect
7023.10.2020revocarea hotărârii nr. 69 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ”de îndată” din data de 15.10.2020
6915.10.2020aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ și a elevilor din Orașul Segarcea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației și echipamente/dispozitive electronice” și a cheltuielilor legate de proiect.
6823.09.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Segarcea la data de 23.09.2020 [Anexa 1]
6723.09.2020modificarea contractului de concesiune nr. 89/16.06.2008
6610.09.2020includerea în domeniul privat la UAT Segarcea a suprafeței de 327 mp, teren situat în T171, P 1585/1
6531.08.2020aprobarea execuției bugetare a UAT Segarcea la data de 30.06.2020 [Anexa 1]
6431.08.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraș Segarcea la data de 31.08.2020
6331.08.2020mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 30.09.2020, materialele aflate pe ordinea de zi
6230.07.2020aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare…”
6130.07.2020aprobarea bilanțului anual pe anul 2019 al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL [Anexa 1] [Anexa 2]
6030.07.2020modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 57/2018 pentru aprobarea proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ…”
5930.07.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Segarcea la data de 30.07.2020 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
5830.07.2020mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 04.08.2020
5720.07.2020revocarea Hotărârii nr. 51 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 31.05.2019
5620.07.2020aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERET, DESTINATE ÎNCHIRIERII, STR. UNIRII, NR. 29D, ORAȘ SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ” [Anexa 1]
5530.06.2020aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare la nivelul U.A.T. Oraș Segarcea
5430.06.2020includerea în domeniul privat al U.A.T. Oraș Segarcea a suprafeței de 3354, teren situat în str. Unirii, punctul Manej
5330.06.2020concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 6,26 mp teren domeniul public al Orașului Segarcea
5230.06.2020concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 10,40 mp teren domeniul public al Orașului Segarcea
5130.06.2020aprobarea protocolului de colaborare încheiat între SC Salubritate Craiova SRL și U.A.T. Segarcea
5022.06.2020aprobarea participării ca partener în cadrul proiectului “Educat, viitorul sună bine!”, cod MySMIS 139468
4928.05.2020achiziționarea serviciilor de asistență juridică
4828.05.2020aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 4400/31.05.2018
4728.05.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Segarcea la data de 28.05.2020 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
4628.05.2020revocarea Hotărârii nr.14 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 20.02.2020
4530.04.2020rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Segarcea la data de 30.04.2020 [Anexa 1] [Anexa 2] [Anexa 3] [Anexa 4]
4430.04.2020validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Segarcea a domnului Giorgescu Mircea din partea Partidului Național Liberal Dolj
4330.04.2020încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pantalia Petre
4230.04.2020aprobarea execuției bugetare a U.A.T Oraș Segarcea la data de 31.03.2020
4130.04.2020aprobarea “Procedurii de publicarea listelor debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul, precum și cuantumul acestor obligații” [Anexa 1]
4030.04.2020indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2021 [Anexa 1]
3930.04.2020modificarea Hotărârii nr. 96 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 28.11.2019
3830.04.2020mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 11.05.2020
3731.03.2020aprobarea documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în orașul Segarcea
3631.03.2020aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Segarcea la data de 31.03.2020 [Anexa 1]
3531.03.2020modificarea Hotărârii nr. 77 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 30.08.2019
3431.03.2020revocarea Hotărârii nr. 76 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 30.08.2019
3331.03.2020revocarea Hotărârii nr. 28 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 29.03.2018
3231.03.2020darea în administrare a spațiului situat în Segarcea,str. Republicii, nr. 141, către AGENȚIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ
3131.03.2020încetarea contractului de concesiune nr. 109/09.07.2009 încheiat între reprezentantul Primăriei Orașului Segarcea – primar Popa Nicolae şi domnul Pădeanu Gherasim Corvin, reprezentantul SC CAPRIVET COM SRL,cu data de 01.04.2020
3031.03.2020mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 31.03.2020
2931.03.2020Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în orașul Segarcea
2831.03.2020inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale în orasul Segarcea
2731.03.2020aprobarea Dosarului Preliminar întocmit în conformitate cu art. 104 alin. 2 din Legea 123/2012 [Anexa 1]
2631.03.2020aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ”
2512.03.2020aprobarea alocării sumelor necesare asigurării necesarului zilnic de alimente și produse de igienă, pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu în baza comunicărilor emise de DSP Dolj
2412.03.2020aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orașul Segarcea la data de 12.03.2020 [Anexa 1]
2320.02.2020aprobarea Statului de funcţii al Clubului Sportiv PROGRESUL SEGARCEA [Anexa 1]
2220.02.2020actualizarea valorii de inventar a străzilor Aleea Unirii, str. Rozelor și str. Zefirului [Anexa 1]
2120.02.2020aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc Segarcea la data de 20.02.2020 [Anexa 1]
2020.02.2020aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Segarcea pe anul 2020 [Anexa 1]
1920.02.2020aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ al Spitalului Orășenesc Segarcea pe anul 2020 [Anexa 1]
1820.02.2020înființarea unui punct de lucru al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL
1720.02.2020aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL pentru anul 2020 [Anexa 1]
1620.02.2020aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL, cu aplicabilitate de la 01.01.2020
1520.02.2020aprobarea ajustării tarifelor la lucrările practicate de SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL
1420.02.2020aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
1320.02.2020stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul PEUGEOT PARTNER din dotarea Primăriei Orașului Segarcea – Serviciul administrare domeniul public și privat
1220.02.2020încetarea contractului de concesiunenr. 113/13.10.2009 încheiat între reprezentantul U.A.T. Oraș Segarcea – primar Popa Nicolae şi domnul Bobolin Gheorghe, cu data de 20.02.2020
1120.02.2020aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al ORAȘULUI SEGARCEA pentru anul 2020 [Anexa 1]
1010.02.2020aprobarea situațiilor financiare, a anexelorla situațiile financiare și execuţia bugetară a U.A.T Oraşul Segarcea la data de 31.12.2019 [Anexa 1]
930.01.2020aprobarea studiului de fezabilitate pentruînființare distribuţie gaze naturale în Orașul Segarcea
830.01.2020aprobarea coeficienţilor care stau la baza determinării salariilor de bază pentru personalul contractual Serviciul administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului Orașului Segarcea [Anexa 1]
730.01.2020organizarea reţelei şcolare începând cu data de 01.09.2020 la nivelul Oraşului Segarcea
630.01.2020aprobarea Planului de lucrări de interes local cu aplicabilitate în anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social [Anexa 1]
522.01.2020neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,la nivelul Orașului Segarcea
422.01.2020modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/30.09.2019 [Anexa 1] [Anexa 2]
322.01.2020aprobarea participării la proiectul “VREAU SĂ SCHIMB PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ”
208.01.2020aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019
108.01.2020acoperirea definitivă din excedentul bugetului locala deficitului secţiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2019, în sumă de 4.543.784,67 lei

Sari la conținut