Hotărâri 2021

NumărDatăReferințe
5410.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, către U.A.T. Oraș Segarcea a unor bunuri mobile
5310.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către U.M. 0654 Craiova, către U.A.T. Segarcea a unor bunuri mobile
5210.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către U.M. 0260 București, către U.A.T. Segarcea a unor bunuri mobile
2722.04.2021completarea HCL nr. 9/18.02.2021 și aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Segarcea [Anexa 1]
2622.04.2021aprobarea ajustării tarifelor la lucrările practicate de SC SALUBRITATE SRL Segarcea pentru anul 2021 [Anexa 1] [Anexa 2]
2522.04.2021aprobarea Organigramei și Statului de funcții al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL, cu aplicabilitate în anul 2021
2422.04.2021aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITATE SRL Segarcea pentru anul 2021 [Anexa 1]
2322.04.2021aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea pentru anul 2021 [Anexa 1]
2213.04.2021aprobarea unui „Acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Segarcea, Asociația EDUCOL și Asociația Centrul Regional de Voluntariat pentru proiectul M.A.I.A.”
2131.03.2021modificarea contractului de concesiune nr. 4400/31.05.2018
2031.03.2021aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a terenului domeniul public al UAT Segarcea, în suprafață de 10,40 mp, situat în Segarcea, str. Unirii, nr. 48 BIS
1931.03.2021aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Orașul Segarcea
1831.03.2021mandatarea reprezentantului Consiliului local să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 05.04.2021
1731.03.2021stabilirea cuantumului burselor şi numărul acestora care se vor acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea şi Şcoala Gimnazială Segarcea
1631.03.2021organizarea reţelei şcolare începând cu data de 01.09.2021 la nivelul Oraşului Segarcea
1531.03.2021indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2022
1431.03.2021alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
1318.02.2021aprobare situații financiare la data de 31.12.2020
1218.02.2021aprobare stat de funcții Spitalul Orășenesc Segarcea [Anexa 1]
1118.02.2021încetare contract de concesiune nr. 34/24.12.2004
1018.02.2021desemnare membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Segarcea
918.02.2021revocarea HCL 95 /2020, încetare aplicabilitate HCL 79/2020,  constituire comisii de specialitate [Anexa 1] [Anexa 2]
827.01.2021aprobarea planului de lucrări de interes local [Anexa 1]
727.01.2021alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 30010 și 30008
627.01.2021încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Stoian George-Valentin
527.01.2021aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021
427.01.2021modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 113/31.10.2018
306.01.2021aprobarea schimbării temporară a destinației spațiului existent în cadrul Casei de Cultură a Orașului Segarcea
206.01.2021aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020
106.01.2021acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2020, în sumă  de 63.852,32 lei