Proiecte hotărâri 2021

NumărDatăReferințe
2130.03.2021modificarea contractului de concesiune nr. 4400/31.05.2018
2031.03.2021aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a terenului domeniul public al UAT Segarcea, în suprafață de 10,40 mp, situat în Segarcea, str. Unirii nr.48 BIS, …
1924.03.2021aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Orașul Segarcea, aprobarea „Studiului de oprtunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport …”
1824.03.2021mandatarea reprezentantului Consiliului local să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 05.04.2021
1724.03.2021stabilirea cuantumului burselor și numărul acestora care se vor acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și Școala Gimnazială Segarcea
1624.03.2021organizarea rețelei școlare începând cu data de 01.09.2021 al nivelul Orașului Segarcea
1524.03.2021indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2022
1424.03.2021alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
1318.02.2021aprobarea situațiilor financiare, a anexelor la situațiile financiare și execuția bugetară a UAT Orașul Segarcea
1218.02.2021aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea la data de 01.03.2021
1118.02.2021încetarea contractului de concesiune nr. 34/24.12.2004 încheiat între reprezentantul UAT Oraș Segarcea și doamna Danciu Mioara Marcela
1018.02.2021desemnarea reprezentanților Consiliului Local Segarcea în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Segarcea
918.02.2021constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Segarcea
827.01.2021aprobarea Planului de lucrări de interes local necesar pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social cu aplicabilitate în anul 2021
727.01.2021alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 30010 și 30008, rezultând imobilul cu numărul cadastral 30018
627.01.2021încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Stoian George-Valentin
527.01.2021aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021
427.01.2021modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 113/31.10.2018 privind includerea în domeniul public și privat al UAT Oraș Segarcea și delegarea de gestiune, prin concesiune, către SC Compania de Apă Oltenia SA, a bunurilor …
306.01.2021aprobarea schimbării temporară a destinației spațiului existent în cadrul Casei de Cultură a Orașului Segarcea
206.01.2021aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020
106.01.2021acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2020