Proiecte hotărâri 2021

NumărDatăReferințe
9624.12.2021rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Segarcea la data de 24.12.2021
9520.12.2021modificarea anexei la HCL nr. 83/25.11.2021
9415.12.2021atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, către Societatea Naţională deTranspori Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, a terenului aparținând domeniului public al oraşului Segarcea, în suprafaţă de 340 mp, situat în Segarcea,Tarlaua 171, Parcela 1585,identificat prin număr cadastral 34594
9321.12.2021rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oraşului Segarcea ladata de 21.12.2021
9213.12.2021participarea la Programul Agenţiei Fondului de Mediu de sprijinire a eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI si a indicatorilor, tehnico-economici pentru proiectul „CREŞTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONĂRII,, INTELIGENTE A ENERGIEl ILUMINAT PUBLIC SEGARCEA”
9122.11.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către inspectoratul pentru Situații de Urgența Oltenia, către UAT Oraş Segarcea a unor bunuri mobile
9018.11.2021alocarea sumei de 40 mii lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al UAT Segarcea pentru achiziționarea şi oferirea cadourilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă copiilor școlari și preșcolari
8918.11.2021rectificarea bugetului de Local venituri şi cheltuieli al Oraşului Segarcea la data de  25.11.2021
8818.11.2021mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, Companiei de Apă Oltenia SA din data de 26.11.2021, materialele aflate pe ordinea de zi
8718.11.2021neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Segarcea
8618.11.2021stabilirea cuantumului burselor si numărul acestora care se vor acorda elevilor, de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă şi Şcoala Gimnazială Segarcea
8518.11.2021aprobarea propunerii de reţea şcolară pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul Oraşului Segarcea, judeţul Dolj
8418.11.2021aprobarea execuţiei bugetare a UAT Oraş Segarcea la data de 30.09.2021
8318.11.2021aprobarea impozitelor şi  taxelor locale cu aplicabilitate în anul 2022 la Primăria Orașului Segarcea
8221.10.2021aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Progresul Segarcea, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Segarcea
8121.10.2021modificarea HCL nr. 71/2020 pentru aprobarea proiectului „DOTAREA UNITARILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A ELEVILOR DIN ORAȘUL SEGARCEA CU ECHIPAMENTE MOBILE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE”
8021.10.2021modificarea HCL nr. 102/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului  „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ Segarcea SEGARCEA, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENTEI ENERGETICE – ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
7921.10.2021modificarea HCL nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE – ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
7821.10.2021desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Segarcea să facă parte Local în anul școlar 2021-2022 din Grupul de acțiune Segarcea antibullying, constituit la nivelul Școlii Gimnaziale Segarcea
7721.10.2021desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Segarcea să facă parte în anul școlar 2021-2022 din Grupul de acțiune constituit la nivelul Liceului Tehnologic Horia Vintilă Segarcea
7621.10.2021mandatarea unei persoane să voteze În Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia din data de 15.11.2021
7521.10.2021rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 28.10.2021
7411.10.2021aprobarea obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 48 SEGARCEA-FOIŞOR, ORAŞUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ”
7311.10.2021aprobarea obiectivului de investiție: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ”
7211.10.2021revocarea HCL nr. 63/23.09.2021 privind aprobarea obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 48 SEGARCEA-FOIȘOR, ORAŞUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
7111.10.2021revocarea HCL nr. 62/23.09.2021 privind aprobarea obiectivului de investitie: „MODERNIZARE DRUMURI DE lNTERES LOCAL ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ” si a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
7011.10.2021alegea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al Oraşului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
6923.09.2021desemnarea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, în anul școlar 2021 – 2022, a doi reprezentanti ai Consiliului Local Segarcea
6823.09.2021desemnarea în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Segarcea, pentru anul școlar 2021-2022, a unui reprezentant al Consiliului Local Segarcea
6723.09.2021desemnarea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, în anul școlar 2021-2022, a trei reprezentanți ai Consiliului Local Segarcea
6623.09.2021desemnarea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Horia Vintilă Segarcea, pentru anul școlar 2021-2022, a unui reprezentant al Consiliului Local Segarcea
6523.09.2021mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.10.2021, materialele aflate pe ordinea de zi
6423.09.2021rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la Segarcea data de 29.09.2021
6323.09.2021aprobarea obiectivului de investiţie : „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 48 SEGARCEA-FOIȘOR, ORAȘUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ ” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
6223.09.2021aprobarea obiectivului de investiţie : „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
6108.09.2021rectificarea bugetului Local de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la Segarcea data de 08.09.2021
6008.09.2021anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Orașului Segarcea
5924.08.2021aprobarea proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A ELEVILOR DIN ORAȘUL SEGARCEA CU ECHIPAMENTE MOBILE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE” și a cheltuielilor legate de proiect
5824.08.2021modificarea hotărârii nr. 99/2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea – „REABILITARE TERMICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP CI ȘI C2 – LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILĂ ORAȘ SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ
5724.08.2021aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE TERMICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP CI ȘI C2 – LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILĂ ORAȘ SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ
5624.08.2021rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 31.08.2021
5524.08.2021aprobarea execuției bugetare a UAT Oraș Segarcea la data de 30.08.2021
5410.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, către U.A.T. Oraș Segarcea a unor bunuri mobile
5310.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către U.M. 0654 Craiova, către U.A.T. Oraș Segarcea a unor bunuri mobile
5210.08.2021aprobarea transmiterii fără plată, de către U.M. 0260 București, către U.A.T. Oraș Segarcea a unor bunuri mobile
5104.08.2021aprobarea alocării, din bugetul local, a sumei de 30.584 lei, în vederea participării Ansamblului de folclor „Segărceanca” la Festivalul Național (concurs) de Folclor pentru Copii și Tineret al Cântecului și Segarcea Dansului Popular „DOBROGE, MÂNDRA GRĂDINĂ, ediția a XIV-a 2021, la Secțiunea coregrafie dans popular În perioada 31.08.2021- 05.09.2021
5004.08.2021modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 04.08.2021
4922.07.2021revocarea pentru nelegalitate a Hotărârii nr. 90 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.11.2020
4822.07.2021revocarea pentru nelegalitate a Hotărârii nr. 67 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data de 23.09.2020
4722.07.2021alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
4628.06.2021
precizarea poziției procesuale a Consiliului Local Segarcea față de modificarea cererii de chemare în judecată care formează obiectul dosarului nr. 1724/63/2021, aflat pe rolul Tribunalului Dolj
4523.06.2021mandatarea ADI ECO DOLJ de aprobare a Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea și a tarifelor aferente
4423.06.2021rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la Segarcea data de 30.06.2021
4323.06.2021mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 06.07.2021, materialele aflate pe ordinea de zi
4215.06.2021acordarea către Spitalul Orășenesc Segarcea, în folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 8339 mp din imobilul situat în Segarcea, Str. Unirii, Nr. 41
4115.06.2021achiziționarea serviciilor de asistență juridică
4014.06.2021achiziționarea serviciilor de asistență juridică
3925.05.2021aprobarea execuției bugetare a U.A.T Oraș Segarcea la data de 31.03 .2021
3820.05.2021achiziționarea serviciilor de asistență juridică
3720.05.2021modificarea Hotărârii 99/2018 adoptată de Consiliul Local Segarcea – „REABILITARE TERMICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP CI ȘI CORP C2 – LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILĂ” ORAȘ SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
3620.05.2021aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE TERMIC A PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP C 1 ȘI CORP C2 – LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILĂ ORAȘ SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ
3520.05.2021modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 102/27.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE – ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ”
3420.05.2021modificarea hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 101/2018 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA , ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ” și a cheltuielilor legate de proiect
3320.05.2021rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea la data de 27.05.2021
3220.05.2021aprobarea execuției bugetare a U.A.T Oraș Segarcea la data de 31.03 .2021
3120.05.2021mandatarea unei persoane să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 07.06.2021, materialele aflate pe ordinea de zi
3020.05.2021aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei Orașului Segarcea, județul Dolj, cu aplicabilitate în anul 2021
2920.05.2021aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Segarcea, județul Dolj
2820.05.2021aprobarea actualizării Statutului Orașului SEGARCEA, județul Dolj
2722.04.2021privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Segarcea
2621.04.2021aprobarea ajustării tarifelor la lucrările practicate de SC SALUBRITATE SRL Segarcea pentru anul 2021
2521.04.2021aprobarea Organigramei și Statului de funcții al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL, cu aplicabilitate în anul 2021
2421.04.2021aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SALUBRITATE SRL Segarcea pentru anul 2021
2316.04.2021aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea pentru anul 2021
2213.04.2021aprobarea unui „Acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Segarcea, Asociația EDUCOL și Asociația Centrul Regional de Voluntariat pentru proiectul M.A.I.A.”
2130.03.2021modificarea contractului de concesiune nr. 4400/31.05.2018
2031.03.2021aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a terenului domeniul public al UAT Segarcea, în suprafață de 10,40 mp, situat în Segarcea, str. Unirii nr.48 BIS, …
1924.03.2021aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Orașul Segarcea, aprobarea „Studiului de oprtunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport …”
1824.03.2021mandatarea reprezentantului Consiliului local să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 05.04.2021
1724.03.2021stabilirea cuantumului burselor și numărul acestora care se vor acorda elevilor de la Liceul Tehnologic Horia Vintilă Segarcea și Școala Gimnazială Segarcea
1624.03.2021organizarea rețelei școlare începând cu data de 01.09.2021 al nivelul Orașului Segarcea
1524.03.2021indexarea impozitelor și taxelor locale în Orașul Segarcea pentru anul 2022
1424.03.2021alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pentru o perioadă de 3 luni
1318.02.2021aprobarea situațiilor financiare, a anexelor la situațiile financiare și execuția bugetară a UAT Orașul Segarcea
1218.02.2021aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea la data de 01.03.2021
1118.02.2021încetarea contractului de concesiune nr. 34/24.12.2004 încheiat între reprezentantul UAT Oraș Segarcea și doamna Danciu Mioara Marcela
1018.02.2021desemnarea reprezentanților Consiliului Local Segarcea în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Segarcea
918.02.2021constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Segarcea
827.01.2021aprobarea Planului de lucrări de interes local necesar pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social cu aplicabilitate în anul 2021
727.01.2021alipirea imobilelor cu numerele cadastrale 30010 și 30008, rezultând imobilul cu numărul cadastral 30018
627.01.2021încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Stoian George-Valentin
527.01.2021aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021
427.01.2021modificarea Hotărârii Consiliului Local Segarcea nr. 113/31.10.2018 privind includerea în domeniul public și privat al UAT Oraș Segarcea și delegarea de gestiune, prin concesiune, către SC Compania de Apă Oltenia SA, a bunurilor …
306.01.2021aprobarea schimbării temporară a destinației spațiului existent în cadrul Casei de Cultură a Orașului Segarcea
206.01.2021aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020
106.01.2021acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2020
Sari la conținut