Proiecte hotărâri 2023

NumărDatăReferințe
2116.02.2023aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea
2016.02.2023aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Segarcea pentru anul 2023
1914.02.2023aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea
1814.02.2023aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Segarcea pentru anul 2023
1710.02.2023aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea parcului «Domeniile Coroanei», Orașul Segarcea, județul Dolj”
1606.02.2023alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Orașului Segarcea pe o perioadă de 3 luni
1506.02.2023menținerea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Segarcea, la nivelul lunii decembrie 2022
1406.02.2023revocarea Hotărârii nr. 4 adoptată de Consiliul Local Segarcea în ședința ordinară din data 31.01.2023
1331.01.2023aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Oraș Segarcea în cadrul proiectului „ HUB DE SERVICII MMSS- SII MMSS” cod My Smis 130963
1231.01.2023aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local cu aplicabilitate în anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
1131.01.2023privind aprobarea documentației de atribuire aferenta Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deseurilor la Depozitul Ecologic de Deseuri Mofleni-Craiova
1031.01.2023organizarea rețelei școlare începând cu data de 01.09.2023 la nivelul Orașului Segarcea
931.01.2023modificarea contractului de concesiune nr. 89/16.06.2008
831.01.2023modificarea contractului de concesiune nr. 88/16.06.2008
731.01.2023modificarea contractului de concesiune nr. 87/16.06.2008
631.01.2023încetarea contractului de concesiune nr. 105/19.03.2009
531.01.2023aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Segarcea, cu aplicabilitate de la 01.02.2023 [Anexa 1]
431.01.2023actualizarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Segarcea, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2023
331.01.2023aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea pentru anul 2023
206.01.2023aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022
106.01.2023acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A, pentru anul 2022
Sari la conținut