Primar

Primar

Tutunaru Nicolae

Date personale
  Nume: Tutunaru
Prenume: Nicolae
Data si locul nasterii: 08.11.1976, Segarcea
Starea civila: casatorit
Studii
  1983-1991 Scoala Generala nr. 2 Segarcea
1991-1995 Liceul Teoretic Horia Vintila
1996-2000 Facultatea de Drept Nicolae Titulescu
Activitatea profesionala
 
  • 2004-2006 reprezentant vanzari la SC Trade Land Spedition SRL Craiova
  • 2007-2008 consilier juridic la SC Tunicom Expert SRL
  • 2008 – 2016 – viceprimar la Primaria Segarcea
  • 2016 – prezent – Primar Orasul Segarcea

1.   Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda spijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

2.     Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

3.     Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari in conditiile legii;

4.    Prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economica si sociala a comunei, a orasului in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

5.   Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le dispune spre aprobare consiliului local;

6.     Exercita functia de ordonator principal de credite;

7.    Verifica din oficiu sau la cerere incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

8.    Ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor si epizootiilor impreuna cu organele specializate ale statului;

9.   Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor si unitatilor de protectie civila care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

10.  Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

11.   Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

12.  Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

13.   Conduce serviciile publice locale, asigura funtionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

14.   Indeplineste functia de ofiter de stare civila;

15.   Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

16.  Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative si insarcinarile date de consiliul local

 

 

Sari la conținut