Dispoziții 2021

NumărDatăReferințe
42723.12.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 24.12.2021
42622.12.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către domnul Marcu Nicolae-Daniel
42420.12.2021acordarea unor drepturi de asistenţă socială
42320.12.2021revocarea dispoziției nr. 396/26.11.2021
42217.12.2021aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din cadrul Spitalului Orăşenesc Segarcea, județul Dolj
42115.12.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 15.12.2021
42014.12.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 21.12.2021
41913.12.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 13.12.2021
41809.12.2021„Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Segarcea la data de 09.12.2021”
40202.12.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către doamna Neagu Mariana
26824.11.2021delegarea atribuţiilor de bibliotecar domnului Andronache Marius Răzvan, inspector de specialitate II, în aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
26618.11.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021
26309.11.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor în cadrul licitaţiei deschise pentru atribuirea contractului de furnizare de produse ce are ca obiect ”DOTARE AMBULATORIU SPITAL ORĂŞENESC SEGARCEA – echipamente diverse”
26204.11.2021constituirea comisiei în vederea identificării imobilelor situate în Segarcea, str. Părului, nr.1
25803.11.2021numirea conducerii interimare a Spitalului Orăsenesc Segarcea
25703.11.2021numirea în funcţia de manager interimar la Spitalul Orăşenesc Segarcea a doamnei dr. Opriţoiu Ioana-Felicia
25603.11.2021convocarea Comisiei Locale de Fond Funciar Segarcea în şedinţa din data de 04.11.2021
25503.11.2021constituirea comisiei de casare la Primăria Oraşului Segarcea
25403.11.2021aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din cadrul Spitalului Orăşenesc Segarcea, județul Dolj
25329.10.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ”de îndată” din data de 29.10.2021
24720.10.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 28.10.2021
24619.10.2021constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „REABILITARE TERMICA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA CORP CI SI CORP C2 – LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILĂ, ORAȘ SEGARCEA, JUDEŢUL DOLJ”
24411.10.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 11.10.2021
24306.10.2021numirea persoanei responsabile cu activitatea de deţinere și transfer a instalației radiologice
23004.10.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor, în cadrul „procedurii simplificate” privind atribuirea contractului ce are ca obiect achiziţie servicii „Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru lucrări înfiinţare autobază” în cadrul proiectului „Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în oraşul Segarcea, judeţul Dolj: Amenajare piste de biciclete şi infrastructură pietonală, modernizare cale rutieră pe care circulă transportul public, amenajare autobază şi staţii de autobuz”
22930.09.2021aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea stocului de produse alimentare şi de igienă
22827.09.2021desemnarea reprezentantului primarului oraşului Segarcea în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Horia Vintilă Segarcea, în anul Şcolar 2021-2022
22727.09.2021desemnarea reprezentantului primarului oraşului Segarcea în Consiliul de Administraţie al şcolii Gimnaziale Segarcea, în anul Şcolar 2021-2022
22627.09.2021inventarierea patrimoniului Oraşului Seqarcea
22523.09.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 29.09.2021
22423.09.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 23.09.2021
22217.09.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către doamna Neagu Mariana
22110.09.2021delegarea atribuţiilor de secretar general al Oraşului Segarcea doamnei Ispas Georgeta Marcela, consilier juridic în aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
21908.09.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 08.09.2021
20524.08.2021delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă doamnei Andreescu Daniela Georgeta
20424.08.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 31.08.2021
20310.08.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 10.08.2021
20204.08.2021delegarea atribuţiilor primarului oraşului Segarcea domnului Bufu Vasile – viceprimarul oraşului
20104.08.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către doamna Neagu Mariana, în perioada09.08.2021-27.08.2021
20004.08.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de Îndată” din data de 04.08.2021
19203.08.2021numirea conducerii interimare a Spitalului Orăşenesc Segarcea
19103.08.2021numirea în funcţia de manager interimar la Spitalul Orăşenesc Segarcea a doamnei dr. Opritoiu Ioana-Felicia
18828.07.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor în cadrul ”Procedurii simplificată” privind atribuirea contractului de servicii ce are ca obiect achiziţie „Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru lucrări înfiinţare autobază” în cadrul proiectului „Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în oraşul Segarcea. judeţul Dolj: Amenajare piste de biciclete şi infrastructură pietonală, modernizare cale rutieră pe care circulă transportul public, amenajare autobază şi statii de autobuz”
18720.07.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din 29.07.2021
18620.07.2021delegarea atribuţiilor de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei oraşului Segarcea către doamna Rizan Daniela Georgiana, inspector în aparatul de specialitate al primarului
18520.07.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor în cadrul procedurii simplificată privind atribuirea contractului de servicii ce are ca obiect achiziție servicii elaborare PT, documentaţii pentru obţinerea acordurilor şi avizelor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului + Lucrări pentru înfiinţare autobază în cadrul proiectului „CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE SPITAL ORĂŞENESC SEGARCEA, STR. UNIRII, NR. 50, JUDEŢUL DOLJ” – LUCRĂRI FINANŢATE DIN FONDURI ALE UAT SEGARCEA
17406.07.2021constituirea comisiei de disciplină la nivelul U.A.T. Oraş Segarcea, judeţul Dolj
17202.07.2021modificarea componenţei Comisiei de apărare la nivelul oraşului Segarcea
16529.06.2021numirea persoanei responsabile cu activitatea de deţinere a instalaţiei radiologice
16323.06.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021
16222.06.2021acordarea gradaţiei 4 doamnei Ilie Mihaela, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 3, la Serviciul Buget Finanţe Contabilitate Impozite şi Taxe Locale, în aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
16122.06.2021aprobarea metodologiei privind procedura de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica din cadrul Spitalului Orăşenesc Segarcea
16015.06.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 15.06.2021
15914.06.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa „de îndată” din data de 14.06.2021
15703.06.2021constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării examenului pentru promovare în grad profesional superior
15603.06.2021constituirea comisiilor de concurs în vederea organizării examenului pentru promovare în grad profesional superior
15302.06.2021convocarea Comisiei Locale de Fond Funciar Segarcea în şedinţa din data de 08.06.2021
13626.05.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea
13524.05.2021măsurile întreprinse pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Decizia nr. 148/2020 a Camerei de Conturi Dolj
13424.05.2021modificarea şi completarea fişei de post a dnei Ilie Mihaela Corina, consilier, clasa 1, grad profesional superior, în cadrul Serviciului buget finanţe contabilitate impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
13324.05.2021modificarea şi completarea fişei de post a dnei Rizan Daniela Georgiana, inspector, clasa 1, grad profesional superior, în cadrul Serviciului buget finanţe contabilitate impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
13120.05.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021
12707.05.2021delegarea atribuţiilor de bibliotecar dlui Andronache Marius Răzvan, inspector de specialitate 11, în aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
12605.05.2021încetarea contractului individual de muncă doamnei Popa Maria, asistent personal al numitei Popa Mirela-Daniela
11404.05.2021numirea în funcţia de manager interimar al Spitalului Orăşenesc Segarcea a domnului Nica Dan -Alexandru
11227.04.2021constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul Deviere LES 20 kv pentru realizarea obiectivului de investiţii : „Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenesc Segarcea, județul Dolj”
11127.04.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către dl Marcu Nicolae Daniel, în perioada 28.04.2021-04.05.2021
11026.04.2021delegarea atribuţiilor de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei oraşului Segarcea către domnişoara Brebenoiu Mihaela Liliana, inspector în aparatul de specialitate al primarului oraşului Segarcea
10722.04.2021îndeplinirea atribuţiilor de secretar general al oraşului Segarcea de către dl Marcu Nicolae Daniel, în data de 23.04.2021
10616.04.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor, în cadrul „procedurii simplificate” privind atribuirea contractului ce are ca obiect achiziţie servicii elaborare PT, documentaţii pentru obţinerea acordurilor şi avizelor şi asistenţă tehnică din partea proiectantului + Lucrări pentru înfiinţare autobază în cadrul proiectului „Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în oraşul Segarcea, judeţul Dolj: Amenajare piste de biciclete şi infrastructură pietonală, mobilizare cale rutieră pe care circulă transportul public, amenajare autobaza si statii de autobuz”
10522.04.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
10413.04.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință „de îndată”
9124.03.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
9023.03.2021modificarea dispoziției nr. 162/12.03.2020
8919.03.2021constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor privind concursul pentru ocuparea funcției de secretar general  UAT Segarcea
8819.03.2021Modificare dispozitie nr. 645/25.10.2016
8609.03.2021exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere vacanta de Secretar General al orașului Segarcea
6002.03.2021delegarea către d-na Ispas Georgeta a atribuțiilor de secretar general al orașului Segarcea
5926.02.2021constituirea nucleului local de coordonare pentru conducerea operativă a centrului de vaccinare Segarcea
5616.02.2021aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2021
5512.02.2021modificare art. 1 al dispoziției Primarului orașului Segarcea nr. 53/12.02.2021
5412.02.2021delegarea atribuțiilor de primar domnului Bufu Vasile, viceprimarul orașului Segarcea
5312.02.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
5105.02.2021menținerea dispoziției nr. 1/2021
4604.02.2021revocarea dispoziției nr. 45/03.02.2021
4503.02.2021revocarea dispoziției nr. 437/26.11.2020
4229.01.2021constituirea comisiei de evaluare a ofertelor – Sistem integrat de mobilitate urbana
4129.01.2021constituirea comisiei de evaluare a ofertelor – Sistem integrat de mobilitate urbana
1227.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul “Executare reparații la DC 48 Segarcea – Foișor de la km 2+293 până la km 3+300”
1127.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul “Pietruire dc 48 Segarcea – Foişor km 3+300 – 3+495, judeţul Dolj”
1022.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Sistematizare pe verticală a pitei agroalimentare din orașul Segarcea”
921.01.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.01.2021
820.01.2021delegarea atribuțiilor primarului Orașului Segarcea d-lui Bufu Vasile
415.01.2021completarea dispoziției nr. 210/15.05.2018
307.01.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor, în cadrul proiectului  “Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în orașul Segarcea, județul Dolj
206.01.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședința „de îndată” din data de 06.01.2021
105.01.2021delegarea atribuțiilor de secretar general al Orașului Segarcea domnului Marcu Nicolae-Daniel
Sari la conținut