Dispoziții 2021

NumărDatăReferințe
10522.04.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
10413.04.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință „de îndată”
9124.03.2021convocarea  Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
9023.03.2021modificarea dispoziției nr. 162/12.03.2020
8919.03.2021constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor privind concursul pentru ocuparea funcției de secretar general  UAT Segarcea
8819.03.2021Modificare dispozitie nr. 645/25.10.2016
8609.03.2021exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere vacanta de Secretar General al orașului Segarcea
6002.03.2021delegarea către d-na Ispas Georgeta a atribuțiilor de secretar general al orașului Segarcea
5926.02.2021constituirea nucleului local de coordonare pentru conducerea operativă a centrului de vaccinare Segarcea
5616.02.2021aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2021
5512.02.2021modificare art. 1 al dispoziției Primarului orașului Segarcea nr. 53/12.02.2021
5412.02.2021delegarea atribuțiilor de primar domnului Bufu Vasile, viceprimarul orașului Segarcea
5312.02.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședință ordinară
5105.02.2021menținerea dispoziției nr. 1/2021
4604.02.2021revocarea dispoziției nr. 45/03.02.2021
4503.02.2021revocarea dispoziției nr. 437/26.11.2020
4229.01.2021constituirea comisiei de evaluare a ofertelor – Sistem integrat de mobilitate urbana
4129.01.2021constituirea comisiei de evaluare a ofertelor – Sistem integrat de mobilitate urbana
1227.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul “Executare reparații la DC 48 Segarcea – Foișor de la km 2+293 până la km 3+300”
1127.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul “Pietruire dc 48 Segarcea – Foişor km 3+300 – 3+495, judeţul Dolj”
1022.01.2021constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Sistematizare pe verticală a pitei agroalimentare din orașul Segarcea”
921.01.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședința ordinară din data de 27.01.2021
820.01.2021delegarea atribuțiilor primarului Orașului Segarcea d-lui Bufu Vasile
415.01.2021completarea dispoziției nr. 210/15.05.2018
307.01.2021constituirea comisiei care să procedeze la evaluarea ofertelor, în cadrul proiectului  “Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în orașul Segarcea, județul Dolj
206.01.2021convocarea Consiliului Local Segarcea în ședința „de îndată” din data de 06.01.2021
105.01.2021delegarea atribuțiilor de secretar general al Orașului Segarcea domnului Marcu Nicolae-Daniel