Secretar general


    
  

Secretar general

Ispas Georgeta - Marcela

Date personale

 

Nume: Ispas
Prenume: Georgeta Marcela
Data si locul nasterii: 02.01.1979, Bailesti
Starea civila: casatorita

Telefon

 

Fax: 0251 – 210.795
Servici: 0251 – 210.750

Studii

 

Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Craiova.

Activitatea profesionala

 
 • 2004 – 2014 Avocat – Baroul Dolj;
 • 2014 – 2019 Consilier juridic Primaria Segarcea;
 • 2019 – prezent Secretar general al orasului Segarcea.

Limbi starine

 
 • Limba engleza – bine
 • Limba franceza – bine

1.        Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

2.        Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;

3.        Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

4.        Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

5.        Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

6.        Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

7.        Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

8.        Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;

9.        Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

10.     Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;

11.     Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;

12.     Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

13.     Numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

14.     Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

15.     Asigura intocmirea procesului verbal si pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal al sedintei anterioare;

16.     Asigura intocmirea dosarelor de sedinta , legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

17.     Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilieri care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin.1 din Legea 215/2001;

18.     Prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

19.     Contrasemneaza in conditiile legii hotararile consiliului local pe care le considera legale;

20.     Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

21.     Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;

 

22.     Indeplineste si alte atributii incredintate de consiliul local, de primar, in temeiul legii.

Sari la conținut